Home


 

     เนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี 2557 บริษัทแพลท เนราขอเผยแพร่ภาพยนต์สั้้น

เฉลิมพระเกียรติเรื่อง "สัญญาณจากฟ้า VR009" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บริษัท แพลท เนรา จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการ Outsourcing และ System

Integrator (SI) ซึ่งให้บริการวางระบบ โซลูชั่นด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสื่อสาร

โทรคมนาคมครบวงจร

 

 

 


 • เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการ Outsourcing และ System Integrator (SI) ซึ่งให้บริการวางระบบโซลูชั่นด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร ตั้งแต่การรับเหมา ออกแบบ ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการวางระบบ สำหรับเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบ และประยุกต์ทั้งระบบ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ขององค์กร และยังรวมไปถึงการให้บริการหลังการขาย โดยเน้นลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการ สถาบันศึกษา รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน
  บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญการ และมีประสบการณ์ในงานด้านต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และขีดความสามารถอย่างสม่ำเสมอ

 • - Outsourcing

  - Telecom

  - Science

 • แพลท เนราฯ จับมือ Mutiara Smart แห่งมาเลเซีย เดินหน้าโปรเจ็คส์วางโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรก เป้าหมายตั้งเสา Telecom Tower 300 ต้น มูลค่างานกว่า 700 ล้านบาท พร้อมแผนขยายเป้าถึง 2,000 ต้นภายในระยะเวลา 2 ปี รองรับตลาดสื่อสารโทรคมนาคมในอาเซียนที่ขยายตัวไม่หยุด พร้อมเตรียมต่อยอดงานด้านดาวเทียม โชว์ศักยภาพด้านโทรคมนาคมของบริษัทสัญชาติไทย
  คุณประพันธ์ อัศวพลังพรหม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แพลท เนรา จำกัด เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้าน Outsourcing และ System Integrator (SI) ในระดับชั้นนำของประเทศ มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการวางระบบโซลูชั่นด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนมากกว่า 10 ปี ผลงานที่ผ่านมา อาทิ การได้รับสัมปทานดำเนินการด้าน ATM Outsourcing ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และยังเป็นผู้วางเครือข่ายRadar HF และสถานีรับสัญญาณดาวเทียมให้กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เป็นต้น
  ล่าสุด บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Mutiara Smart SDN BHD(ประเทศมาเลเซีย) ในการเป็นผู้วางระบบโทรคมนาคม (Telecom Tower) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับประเทศมาเลเซีย โดยโครงการมีมูลค่าสูงถึง 700 ล้านบาท สำหรับการตั้งเสาโทรคมนาคม 300 ต้นโดยมีแผนกรอบใหญ่จำนวน 2,000 ต้น ภายในกรอบระยะเวลา2 ปี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ แพลท เนราฯ ประสบความสำเร็จในการชนะงานโครงการขนาดใหญ่ ในต่างประเทศด้วย
  “ภายหลังจากการเข้ายื่นแข่งขันโครงการวางโครงข่ายเสาโทรคมนาคมให้กับบริษัทของรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินการของเรา และ แพลท เนราฯ ยังเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการของประเทศมาเลเซียด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ลงทุนตั้งเสา Telecom Tower ขณะที่ Mutiara Smart จะเป็นผู้มาเช่าเพื่อนำไปให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทโทรคมนาคมในประเทศเช่าใช้งานต่อ เราหวังว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่ต่างชาติจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านโทรคมนาคมของไทยว่าพัฒนาไปได้ไกลเพียงใดในระดับสากล”
  ทั้งนี้ การวางโครงข่ายเสาโทรคมนาคมในเฟสนี้ แพลท เนราฯ จะลงทุนตั้งเสา Telecom Tower รวมทั้งสิ้น 600 ต้น โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 เฟส เฟสละ 300 ต้น เพื่อรองรับตลาดสื่อสารโทรคมนาคมในอาเซียนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเซ็นสัญญาความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นและนิมิตหมายอันดีในการสร้างความสำเร็จระดับชาติของทั้งสองบริษัท ซึ่งต่างเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างชื่อเสียง และมีโอกาสต่อยอดความสำเร็จร่วมกันในโครงการต่อๆ ไปในอนาคต
  “นอกจากนี้เรายังอยู่ในระหว่างทำการศึกษาร่วมกันถึงความเป็นไปได้ที่จะทำความร่วมมือระหว่าง แพลท เนรา กับ Mutiara Smart ในโครงการดาวเทียม ซึ่งเราตั้งใจจะให้ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทยด้วย ซึ่งโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับจากการดำเนินโครงการระหว่างประเทศ สะท้อนถึงความศักยภาพความพร้อม ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพในระดับสากลของเราได้เป็นอย่างดี คาดว่าจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตแบบก้าวกระโดด เรายังมองถึงการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ แพลท เนราฯ อย่างมาก ทั้งฮ่องกง ไทย และสิงคโปร์” คุณประพันธ์กล่าว
Visitors: 39,991